Kredyt hipoteczny o stałej czy zmiennej stopie procentowej?

Gdy wreszcie znaleźliśmy dom, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i budżetowi, czas na kolejny krok: podpisanie umowy o kredyt hipoteczny. Pojawia się wtedy nowy dylemat: kredyt hipoteczny o stałej czy zmiennej stopie procentowej?

Główna różnica między kredytem hipotecznym o stałej stopie procentowej a kredytem hipotecznym o zmiennej stopie procentowej polega na stosowanej do nich stopie procentowej. Jako że są to bardzo różne opcje, przed podjęciem decyzji musimy ocenić szereg czynników, takich jak nasza sytuacja osobista i finansowa, oprocentowanie, warunki i raty.

Zalety i wady kredytu hipotecznego o stałej stopie procentowej

Eksperci są zgodni, że największą zaleta kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu jest to, że niezależnie od zmienności rynku, zawsze utrzymują one tę samą ratę, co daje całkowitą pewność co do tego, ile będziesz płacić przez cały okres trwania kredytu.

Główne cechy:

  • Przez cały okres trwania pożyczki stosowane jest to samo oprocentowanie.
  • Ponadto kredyt jest udzielany z krótszym okresem spłaty.
  • Miesięczna rata pozostaje niezmienna, niezależnie od wahań stóp procentowych.

Z drugiej strony, wady kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej są następujące:

Wyższe oprocentowanie niż w zmiennym oprocetnowaniu. Instytucje finansowe oferują jednak różne warunki w zależności od okresu spłaty.
Wyższa niż w zmiennych kredytach hipotecznych jest również opłata aranżacyjna.

Zalety i wady kredytów o zmiennej stopie procentowej

Głównym czynnikiem skłaniającym użytkowników do zaciągnięcia tego kredytu jest tempo amortyzacji kredytu, które jest szybsze niż w stałej stopie, ponieważ to właśnie na początku kredytu hipotecznego spłacane są największe obciążenia odsetkowe.

Zmienny kredyt hipoteczny ma mniejszą ilość prowizji niż stały.
Podmiot finansowy zazwyczaj oferuje dłuższy okres spłaty kredytu hipotecznego, co otwiera możliwość płacenia niższych rat.
Rata do zapłaty może wzrosnąć lub spaść w zależności od tego, jak wzrośnie lub spadnie stopa referencyjna. Jeśli ze względu na okoliczności rynkowe stopy procentowe gwałtownie spadną, użytkownik może skorzystać z bardzo korzystnych warunków.

Wśród wad wymienia się:

Niestabilność miesięcznej raty, biorąc pod uwagę, że jest ona całkowicie uzależniona od wahań. Może to prowadzić do zwiększenia miesięcznej raty w przypadku wzrostu stóp procentowych. Taka sytuacja ma miejsce w 2022, o czym dokładnie informuje portal wschodnia.pl, przeprowadzając dogłębną analizę.