Co to jest wirtualny portfel lub e-portfel i jak to działa?

Postęp technologiczny w bankowości, finansach, a zwłaszcza w środkach płatniczych dał początek nowej koncepcji, która zyskuje coraz większą siłę: społeczeństwu bezgotówkowemu. Mające ponad 2700 lat historii, transakcje gotówkowe rozpoczęły ważną tendencję do zmniejszania swojego zastosowania, która będzie się nasilać w nadchodzących latach. Zmiany te nie wszędzie będą takie same lub równie szybkie. W krajach rozwiniętych o wysokim stopniu wykorzystania technologii i usług bankowych, takich jak Dania, proces ten przebiega szybko. Z drugiej strony, w krajach słabo rozwiniętych lub rozwijających się, proces ten jest wolniejszy i bardziej nierównomierny.

Jest to pierwszy klucz do społeczeństwa bezgotówkowego, związek między technologią a ograniczonym użyciem gotówki. Powodów jest oczywiście o wiele więcej. Zwolennicy wskazują na ogromne oszczędności kosztów wynikające z zaprzestania produkcji i dystrybucji gotówki. Z kolei przeciwnikom nie podoba się kontrola jaką można przeprowadzić w przypadku wszystkich transakcji elektronicznych.

Przy tym wszystkim największym wyzwaniem jest nie tyle ograniczenie maksymalnych kwot płatności gotówkowych, ale mniejszych transakcji. Dane wyraźnie to potwierdzają. Jeśli w 2020 r. transakcje gotówkowe stanowiły w skali globalnej 85% ogółu, to dotyczyły one jedynie 60% pieniędzy. Wszystko to oznacza, że większość wymian stanowią te o niewielkich kwotach. W obliczu tej rzeczywistości wdrażane są różne rozwiązania, z których jednym z najbardziej znanych jest wirtualny portfel lub e-portfel.

Co to jest wirtualny portfel lub e-portfel i jak to działa?

Wirtualny portfel jest alternatywnym środkiem płatności i pobierania opłat za transakcje, zarówno handlowe, jak i między osobami fizycznymi. W tym sensie musimy wyraźnie odróżnić je od tzw. kart portfelowych. Są one jedynie instrumentem służącym do dokonywania płatności związanych z rachunkiem bankowym. Wirtualny portfel lub e-portfel jest skonfigurowany jako niezależny, wielofunkcyjny produkt, którego celem jest zarządzanie transakcjami o małych kwotach, ale o dużej częstotliwości, która, jak w każdej wymianie pieniężnej, wymaga bezpieczeństwa, ale także wymaga natychmiastowości.

Ze względu na te dwie cechy, bezpieczeństwo i szybkość, telefon komórkowy staje się podstawowym sprzymierzeńcem rozwoju tej technologii. Mobilne systemy zabezpieczeń, z hasłami i coraz bezpieczniejszym dostępem za pomocą metod takich jak odcisk palca, pozwalają na wygodną i bezpieczną identyfikację i dostęp dla użytkownika. Telefony komórkowe nosimy przy sobie przez cały dzień, więc dokonywanie płatności lub otrzymywanie płatności jest natychmiastowe. Wraz z bezpieczeństwem oferowanym przez platformy w transakcjach, jest to wygodny sposób dokonywania płatności.